zaterdag 18 september 2010

Gesprek met IVN Amsterdam

Britt en Markus hebben op 17 september een gesprek gehad met de IVN Amsterdam in het nieuwe clubgebouw in het Amstelpark. IVN is een Landelijke Vereniging voor Natuur en Milieu Educatie, die voor het grootste deel draait op vrijwilligers.

Het bleek dat ‘de Prinses op de Erwt’ prima past in hun doelstellingen. Ze zijn dan ook enthousiast over het idee dat wij een werkgroep van de IVN worden. Dat betekent wel dat de leden van de moestuinclub allemaal lid van de IVN moeten worden. Maar dan heb je ook wat !
Zo is er een landschapsarchitect, mijnheer Snoei, die het leuk vindt om ons te helpen met het ontwerp voor de tuin. Binnenkort hebben we een afspraak met hem.

zondag 5 september 2010

Blog Prinses op de Erwt gestart

Sinds enkele maanden fantaseren Dorus, Britt, Markus en ik (Yvonne) over het starten van een buurtmoestuin op een braakliggend landje in onze wijk in Diemen-Centrum. Een naam hebben we al: Prinses op de Erwt! Het ligt namelijk tussen de Burg. de Kievietstraat, de Prinses Marijke straat, Prinses Margrietstraat en het Prinsessepad. Blauw bloed alom!

Het landje is 20 bij 30 meter groot, 600m2 dus (!!!), ligt beschut tussen de huizen en het gebouw van de BSO Popeye.

De plek is ideaal: Het veldje is beschut en ook veilig omdat de omwonenden er zicht op hebben. En het is een behoorlijk groot oppervlak! Bij elkaar toch zo’n 600m²! Het moet een plek worden die we gemeenschappelijk beheren. Liever geen klassieke opzet waarin iedereen zijn eigen veld met een hek erom heeft. Het lijkt ons juist mooi om er één grote tuin van te maken. Ecologie staat bij ons ook hoog in het vaandel. De prinses ligt wat ons betreft op een biologische erwt! Eigenaar van de grond is de gemeente Diemen. In een gesprek op het gemeentehuis bleek al snel dat de ambtenaren enthousiast waren over ons plan. Een buurtmoestuin is ook wat de gemeente betreft een welkome verrijking voor de buurt. Daarom willen zij graag afspraken met ons maken en het project misschien zelfs een startsubsidie geven. Hier zijn we blij mee, want er zal heel wat voorbereidend grondwerk verricht moeten worden voordat er weer tomaatjes kunnen groeien. We zijn nu druk bezig om de organisatie op poten te zetten. Als alles goed gaat kunnen we in de loop van deze herfst en winter het land klaarmaken voor gebruik. Op dit moment hebben al een dozijn buurtgenoten aangegeven interesse te hebben in het project. Maar we zoeken nog meer enthousiaste mensen die straks een schep in de grond willen steken!

Wil je mee doen of meer weten? Meld je dan via moestuin@kpnmail.nl