zondag 7 november 2010

Bewonersavond geslaagd

Donderdag 4 november kwamen we in het bezoekerscentrum van IVN bijeen voor een avond over De Prinses Op de Erwt. Om onze plannen te presenteren en te kijken wie er interesse heeft.

Er waren 8 bewoners en 3 mensen van de gemeente gekomen; Paul Panhuizen van het IVN was onze gastheer. 4 bewoners wonen aan het terrein en hebben daar een moestuintje en kennen de grond dus goed. Een ander, Edwin, is hovenier, ook handig!

Na een voorstelrondje hebben Britt en Markus de plannen gepresenteerd en lichtte Steve het ontwerp toe. Vooral toen we het ontwerp lieten zien werden mensen enthousiast.


Paul Panhuizen
Yvonne

Steve


Reacties die we kregen:
- Er zijn diverse kinderen enthousiast om mee te gaan doen. Ook de buren van Popeye (naschoolse opvang) hebben bij de gemeente al interesse getoond. Misschien kunnen we een kinderveldje maken!

- Het grondwaterpeil is heel hoog. Veel sproeien/gieten zal niet nodig zijn, zeker als we de grond goed bedekken. Evengoed moeten we wel iets bedenken qua watervoorziening (regenwater/pomp).

- Begin met succesnummers, gewassen die makkelijk te verbouwen zijn. Kun je gaandeweg altijd wat gewaagdere gewassen proberen, maar dan is het tenminste lonend.

- Fruitbomen en -struiken zijn goed: relatief weinig werk, wel opbrengst.

- Als je het terrein nog niet direct helemaal in gebruik neemt, kun je ook lupinen planten. Onderhoudsarm en brengen veel bemesting en stikstof in de grond.

- Onze rekensom dat we wel 15 mensen nodig hebben is wel ruim. Iemand beheerde in zijn eentje langere tijd een moestuin van wel 400 m2.

Wij waren blij met alle feedback en vier mensen hebben direct interesse getoond om betrokken te zijn.  Het ziet ernaar uit dat we qua aantal deelnemers een goede start kunnen maken. Leuk om te zien dat we alleen maar positieve feedback krijgen!
We gaan nu de mensen die willen deelnemen binnenkort uitnodigen voor een avond in Diemen om door te praten over de verdere invulling van een gedragscode en het ontwerp. Wil je ook komen? Stuur ons een mail: moestuin@kpnmail.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten